Licensed
Guide of Prague
Václav ŠtorekVýlety po České republice

1. Český Krumlov a České Budějovice

Český Krumlov Dvě jihočeské perly na Vltavě
1/ Malebné renesanční město Český Krumlov je jedinečným architektonickým bohatstvím zapsaným na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO (1992). Nachází se na řece Vltavě. Na levém břehu dominuje Českokrumlovský zámek, který je druhým největším zámkem České republiky a skládá se z pěti nádvoří a 300 místností, a zámecká zahrada. Na druhé straně řeky je vlastní město s kouzelným náměstím a kostelem sv. Víta. Město je živoucí galerií plnou menších hostinců, kaváren, restaurací a obchodů.
2/ Cestou zpět se stavíme v centru Jihočeského kraje. České Budějovice nabízí jedno z největších čtvercových náměstí Česka s mohutnou Samsonovou fontánou uprostřed. Další atrakcí je radnice. Mohli byste ochutnat pivo Budweisser, které se v tomto městě vaří.
Vzdálenost: 180 km / 3-hodinová jízda jižně od Prahy
Alternativa: Většina klientů preferuje možnost strávit celý čas pouze v Českém Krumlově.

2. Kutná Hora a zámek Žleby

Kostel sv. Jakuba Stříbrné město a romantická šlechtická rezidence
1/ Kutná Hora bývala druhým nejbohatším a nejmocnějším městem po Praze v Království českém jako důsledem dolování stříbra. Nepravidelný půdorys, dlážděné ulice a především perly jako gotická katedrála sv. Barbory nebo Vlašský dvůr byly důvodem, proč byla zařazena do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO (1995). Už mimo centrum navštívíme raritu – Kostnici, jejíž výzdoba byla exkluzivně vytvořena z lidských kostí. Byly poskládány tak, že tvoří lustr, monstrance, kalichy, pyramidy a dokonce erb Schwarzenberků. Kosti přibližně 40 tisíc lidí symbolizují pomíjivost lidského života a nevyhnutelnost smrti.
2/ Zámek Žleby byl založen ve 13. století. Poslední velká přestavba byla provedena rodinou Auersperků v 19. století, která z něho vytvořila pohodlnou rezidenci ve stylu historismu.
Vzdálenost: 80 km / jízda 1 hod. 15 min. východně od Prahy
Alternativa: Většina klientů preferuje možnost strávit celý čas pouze v Kutné Hoře.

3. Karlovy Vary

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla Síla přírody a historismus 19. století
1/ Nejslavnější české lázně, obklopené lesy, se nacházejí v údolí řeky Teplá. Byly založeny Karlem IV. už ve 14. století. Vyhledáváno je nejen 12 minerálních pramenů, nýbrž i „13. pramen“, kterým je bylinný likér Becherovka (návštěva Muzea Becherovky s ochutnávkou je možná). Užijte si procházku kolonádami, ochutnejte vodu s léčebným účinkem ve speciálních pohárcích, vstřebejte uklidňující atmosféru, obdivujte architekturu 19. století. V Karlových Varech se také vyrábí „sklo králů“ Moser (návštěva sklárny možná). Půjdeme po stopách slavných osobností jako ruského cara Petra Velikého, německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe nebo polského skladatela Frederica Chopina, kteří sem přijeli na léčení i za zábavou.
2/ Pokud nechcete strávit příliš mnoho času v muzeích, můžeme pokračovat do Lokti, městečka německého vzezření s hradem a muzeem tortury na vrcholu. Natáčely se zde scény z filmu James Bond – Casino Royal.
3/ Vřele doporučuji, abychom se cestou zpět zastavili na večeři a ochutnali pivo v minipivovaru v Chyších. Vedle restaurace se nachází pěkně opravený zámek Lažanských.
Vzdálenost: 130 km / 2-hodinová jízda západně od Prahy

4. Koněpruské jeskyně a hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát Dvě perly Středních Čech – kombinace přírody a historie
1/ Koněpruské jeskyně se nacházejí v přírodní rezervaci Český kras. Vznikly za 400 milionů let ve vápenci. Nechte se poučit, jak vypadají stalaktity, stalagmity, stalagnáty, komíny, růžice a další formace. Přístupná část je 600 m dlouhá a návštěva trvá asi hodina.
2/ Státní hrad Křivoklát byl postaven ve 12. století, ale významně byl přestavěn v jagellonském období. Pozdně gotická kaple, Rytířský a Královský sál a monumentální opevnění pocházejí z této doby. Součástí prohlídkového okruhu je i Fürstenberská knihovna s 52 tisíci svazky a vězení s mučícími nástroji. Ve věži Huderka byl uvězněn alchymista Edward Kelley. Hrad je chráněn jako národní kulturní památka.
3/ Cestou zpět se krátce zastavíme v Lánech, letní rezidenci českých prezidentů, a podíváme se na hrob našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Mararyka (1850-1937).
Vzdálenost: 40 km / 1-hodinová jízda jihozápadně od Prahy
N.B.: Jeskyně jsou uzavřeny od listopadu do března. Stálá teplota v jeskyni je asi 11°C. Prosím, mějte vhodné oblečení.

5. Hrad Český Šternberk a zámek Konopiště

Zámek Konopiště Dvě šlechtické rezidence ve Středních Čechách
1/ Soukromý hrad Český Šternberk je úzce spojen se šlechtickou rodinou Sternbergů, která ho vlastnila po staletí. Hrad nad řekou Sázavou byl založen ve 13. století. Přestože hlavní funkcí hradů byla funkce obranná, tento objekt je využíván jako rezidence.
2/ Státní zámek Konopiště je znám jako luxusní rodinné sídlo arcivévody Františka Ferdiananda d´Este, který byl zavražděn v Sarajevu v roce 1914. Tato událost se stala záminkou k propuknutí 1. světové války. Tento zámek je rezidencí par exellence: bohatě vyzdobené salóny a sály, historické zbraně a tisíce loveckých trofeí. Pikantní příběhy o životě a lásce rakousko-uherského následníka trůnu a o tehdejší vládnoucí dynastii Habsburků zmíním cestou. V blízkosti zámku je i růžová zahrada.
Vzdálenost: 50 km / 1-hodinová jízda jihovýchodně od Prahy

6. Plzeň a pivovar Pilsner Urquell

Brána Plzeňského pivovaru
Město piva v západních Čechách
Centrum Západních Čech známé díky produkci piva. Navštívíme Pivovar Pilsner Urquell, který byl založen v roce 1842. Město samo je mnohem starší, bylo založeno už ve 13. století. V centru je také Muzeum pivovarnictví a největší synagoga v Česku. Město můžeme obdivovat shora z věže katedrály sv. Bartoloměje a zdola v podzemních chodbách a sklepeních, které jsou zpřístupněny.
Vzdálenost: 100 km / jízda 1 hod. 15 min. západně od Prahy7. Tábor a Chýnovská jeskyně

Táborská radnice
Husitská tradice a tajemství podzemí
1/ Tábor je druhým největším městem jižních Čech. V 15. století bylo centrem husitsví. Boží bojovníci válčili proti katolíkům (100 let před Martinem Lutherem) a jejich vojevůdce Jan Žižka nebyl nikdy poražen. Ve městě se nachází zajímavý kostel se sklípkovou klenbou v presbytáři, Husitské muzeum a labyrint podzemní chodeb, které jsou zpřístupněny. Mohli bychom se také zastavit v Klokotech, poutním místě, které bylo dříve střediskem sekty adamitů.
2/ Chýnovská jeskyně byla objevena v roce 1863. Hlavním bohatstvím této jeskyně nejsou stalaktity a stalagmity, nýbrž barevné zdi a stropy. Prohlídková trasa je asi 220 m dlouhá a trvá přibližně 40 minut. Mohli bychom se také zastavit na Chýnovském hřbitově, abychom si prohlédli jedinečnou sbírku soch symbolistního sochaře Františka Bílka.
Vzdálenost: 100 km / jízda 1 hod. 30 min. jižně od Prahy
NB: Jeskyně jsou uzavřeny od listopadu do března. Prosím, mějte vhodné oblečení, v podzemí je teplota 5-9°C.

8. Koncentrační tábor Terezín a Litoměřice

Brána Malé pevnosti Místo bolesti a utrpení
1/ Terezín (německy Theresienstadt) byl založen jako posádkové město na řece Ohři v 18. století a bylo pojmenováno podle císařovny Marie Terezie. Během 2. světové války se stalo nacistickým koncentračním táborem a Malá pevnost se proměnila ve vězení gestapa. Můžeme navštívit Malou pevnost a Národní hřbitov, Židovské muzeum, Magdeburské kasárny (replika ubytování v táboře), Židovský hřbitov a krematorium.
2/ Litoměřice jsou kouzelným městen na druhé straně řeky Labe v oblasti zvané Zahrada Čech. Sídlo biskupství, místo spojené s českým romantickým básníkem Karlem Hynkem Máchou a příležitost dát si oběd nebo večeři.
Vzdálenost: 65 km / 1-hodinová jízda severozápadně od Prahy
Alternativa: Většina klientů preferuje možnost strávit celý čas pouze v Terezíně.

9. Třebíč

Synagoga v Třebíči Židovské dědictví
Třebíč se nachází na Česko-moravské vrchovině. Zde se unikátně stýkala židovská kultura s křesťanskou. Díky tomu bylo město zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO v roce 2003. Mezi hlavními atrakcemi je Židovský hřbitov, Zadní synagoga, ve které se nachází malé muzeum a úžasný keramický model židovské čtvrti, a románsko-gotická bazilika sv. Prokopa. Na druhé straně řeky se projdeme po Karlově náměstí, uvidíme kostel sv. Martina s velkými hodinami, jejichž ručička měří 3 metry, a tak zvaný Malovaný dům.
Vzdálenost: 175 km / jízda 2 hod. 30 min. jihovýchodně od Prahy


10. Jičín a Prachovské skály

Prachovské skály Město Albrechta z Valdštejna a Skalní město
1/ Příjemná procházka Prachovským skalním městem v oblasti zvané Český ráj. Skální útvary vznikly ze zbytků pískovcové desky rozbité roklemi a průrvami. Charakteristické jsou úzkými věžemi a sloupy s pozoruhodnými prasklinami a nárožími. Atraktivitou jsou výhledy do kraje z nesčetných vyhlídek.
2/ Jičín je menším městem na okraji Českého ráje. Má dobře zachované historické jádro postavené kolem obdélníkového náěmstí s pravidelným gotickým uličním půdorysem, zbytky opevnění a podloubími renesančních a barokních domů. Město je také spojeno s oblíbenou pohádkou postavou – Rumcajsem.
3/ Cestou zpět se můžeme krátce zastavit u mohutného gotického hradu Kost.
Vzdálenost: 100 km / jízda 1 hod. 30 min. severovýchodně od Prahy

11. Sychrov a Bozkovské jeskyně

Sychrov Francouzská krása a tajemné podzemí
1/ Sychrov je jedinečným příkladem romantické rezidence 19. století. Je úzce spojen s francouzskou historií, protože byl vlastněn šlechtickým rodem Rohanů. Rohanové žili původně v Bretani, patřili mezi 10 nejvlivnějších rodin ve Francii a byli dokonce přímými bratranci francouzských králů. V zámku se mimo jiné nachází rozsáhlá sbírka francouzských portrétů. Sychrov také navštěvoval skladatel Antonín Dvořák.
2/ Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně v severních Čechách. Procházka odhalí rozličné krápníky různých velikostí, barev a tvarů a největší pozdemní jezero v České republice.
Vzdálenost: 100 km / 1-hodinová jízda severovýchodně od Prahy

12. Třeboň a Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec Dvě rezidence pánů z Růže
1/ Třeboň je lázeňským městem nácházejícím se v Jižních Čechách v Třeboňské pánvi oplývající rybníky. Třeboňský kapr je českým tradičním vánočním jídlem. V 17. století se místní zámek stal rezidencí posledního Rožmberka Petra Voka.
2/ Jindřichův Hradec je malým, avšak okouzlujícím městem s 3. největším zámkem České republiky. Je známý díky ateliéru tapiserií, Krýzovým jesličkám – největším mechanickým jesličkám na světě (zapsáno v Guinessově knize rekordů) a 50. poledníku, který je zaznačen v dlažbě.
Vzdálenost: 150 km / 2-hodinová jízda jižně od Prahy13. Mariánské Lázně a klášter Teplá

Mariánské Lázně Lázně a duchovní tajemno
1/ Mariánské Lázně jsou druhými největšími lázněmi západočeského lázeňského trojúhelníku. Byly oblíbenou destinací anglického krále Edvarda VII., který je navštívil 9 krát. Město je učebnicí architektury 19. století včetně stylů jako klasicismus, novorománsko-byzantský, pravoslavný, novorenesanční a novobarokní.
2/ Teplá je premonstrátským klášterem s druhou největší klášterní knihovnou v České republice. Byla založena blahoslaveným Hroznatou ve 12. století. Doba prosperity, která travala po několik staletí, byla přerušena 2. světovou válkou a znovu roku 1950, když byl klášter během „Akce K“ obsazen komunistickou Státní bezpečností.
Vzdálenost: 170 km / 2-hodinová jízda západně od Prahy


14. Františkovy Lázně a Cheb

Cheb Lázně a město s německým charakterem v Čechách
1/ Františkovy Lázně jsou nejmenšími lázněmi západočeského lázeňského trojúhelníku. Jsou dokonalým příkladem klasicistní a empírové architektury. Symbolem lázní je kovová soška Františka. Dotýkání této sošky je nedílnou součásní lázeňských procedur.
2/ Cheb je západočeským městem s typicky německou architekturou. Během Třicetileté války zde byl v roce 1634 zavražděn světově proslulý vojevůdce císařských vojsk Albrecht z Valdštejna. Jeho vycpaný kůň je dodnes v Městském muzeu.
Vzdálenost: 180 km / 2,5-hodinová jízda západně od Prahy
15. Po stopách sv. Václava a Vojtěcha

Břevnov České nebe
1/ Poutní místo Stará Boleslav se nachází na řece Labe 15 na severovýchod od Prahy. Mezi hlavní atrakce patří románský kostel sv. Klimenta a vedle něho stojící kostel sv. Václava, kde byl zavražděn hlavní patron českého národa. Cílem poutníků je od nepaměti kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se přechovává zázračné Palladium české země. Protože je Stará Boleslav tak důležitým místem pro křesťany, tady papež Benedikt XVI. celebroval mši během svého pobytu v Česku v r. 2009. Na druhé straně řeky v Brandýse nad Labem leží zámek spojený s blahoslaveným Karlem I. Habsburským, posledním panovníkem Rakousko-Uherska.
2/ Na okraji Prahy přitahuje turisty i poutníky bohatě zdobený barokní klášter Na Břevnově, který byl založen sv. Vojtěchem. Je nejstarším benediktinským klášterem v Čechách (r. 993).
Vzdálenost: 25 km / 30-minutová jízda severovýchodně od PrahyHome O mně Info o ČR Odkazy Průvodci v jiných městech
Copyright © 2010 Václav Štorek vaclavstorek@post.cz