Licensed
Guide of Prague
Václav ŠtorekProcházky Prahou

1. Grand Tour

Staroměstská radnice


Máte na prohlídku Prahy jen omezený čas? Pak tato procházka je určena právě pro Vás, neboť se v jejím průběhu seznámíte s nejdůležitějšími pražskými památkami a legendami i historií. Projdeme 4 čtvrti v historickém jádru – Hradčany a Pražský hrad, poté sestoupíme podél Královské cesty Malou Stranou ke Karlovu mostu a přejdeme na Staré Město. Stručně se seznámíte s Židovským Městem a procházku ukončíme na Václavském náměstí – živoucí tepně Nového Města.
Délka procházky asi 4 hodiny
NB: pokud zahájíme procházku ve Vašem hotelu, trasa bude podle toho upravena.

2. Dva dny v Praze

Staroměstská mostecká věž

Nejčastěji realizovaný program pro skupiny i individuály. První den si projdeme levý břeh Vltavy, to znamená nejdůležitější památky Hradčan a Malé Strany – Strahovský klášter, poutní místo Loretu, sídlo českých prezidentů Pražský hrad s katedrálou sv. Víta a podhradí s kostelem sv. Mikuláše. Následující den přejdeme Karlův most a pak navštívíme pravý břeh Vltavy, tedy Staré, Nové a v případě zájmu i Židovské Město. Mezi hlavní atrakce patří Staroměstská radnice s orlojem, Karolinum (UK), Stavovské divadlo a Václavské náměstí.
Každá procházka trvá 4 hodiny


3. Pražský hrad

Katedrála sv. Víta Pražský hrad je nejdůležitější památkou České republiky, neboť už od svého počátku byl sídlem českých knížat, později králů a v současnosti prezidentů. Zaujímá velkou rozlohu, proto se dá označit jako město v městě. Perlou Hradu je katedrála sv. Víta, která je opravdovou pokladnicí umění. Nezapomenutelné jsou především její vitráže. Samozřejmě neopomineme ani tu, kterou navrhl secesní malíř Alfons Mucha. Víte, co se stane, když praskne srdce zvonu největšího českého zvonu? Víte, kde byl pochován hlavní český patron - svatý Václav? Odpočinkou zónou jsou pěkně upravené zahrady a četné kavárny.
Délka procházky asi 3 hodiny
N.B.: V neděli dopoledne je katedrála pro turisty kvůli mši svaté uzavřená.
Vstupné: Interiéry Pražského hradu (katedrála sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička)

4. Staré Město

Orloj

Tato procházka představuje historií nabité Staré Město a jeho nejdůležitější památky. Přejdeme přes symbolické srdce Prahy - Staroměstské náměstí. Popíšu Vám složitý mechanismus orloje. Uslyšíte legendu o nebohém strůjci orloje. Následně projdeme bývalý jezuitský komplex Klementinum až ke Karlovu mostu. Pasáží unikneme davům turistů a budete si moci užít klidnou atmosféru města. Zmínímě také Betlémskou kapli, centrum české reformace, dojdeme až k hranici Nového Města na Národní třídu, kde začala Sametová revoluce, a dolu na Václavské náměstí, které je skutečným centrem Prahy. Mezi další atrakce patří i Stavovské divadlo spojené s tvorbou Mozarta, nejstarší univerzita střední Evropy, bohatě vyzdobená Prašná brána a secesní perla Obecní dům.
Délka procházky asi 3 hodiny
5. Židovské Město

Španělská synagoga Přestože už staré židovské ghetto neexistuje, šest původních synagog a Starý židovský hřbitov si udržely mystickou atmosféru Židovského Města. V této čtvrti žil nejen Maharal – rabín Löw, nýbrž i jeho hliněný sluha Golem. Odkryjme společně tajemství andělů, kteří přinesli kameny z Jeruzalémského templu do Prahy nebo osud mrtvých tančících dětí na hřbitově. Historie pražských Židů se dá vysledovat zpět do 10. století. V průběhu tisíce let bylo zapsáno mnoho (především tragických) události na stránky kronik. Seznámíte se s těmito zlomovými okamžiky. Budeme mít možnost obdivovat význačné příklady architektury, včetně kubismu a brutalismu. Samozřejmě nevynecháme ani rodný dům proslulého pražského spisovatele Franze Kafky.
Délka procházky asi 3 hodiny
NB: V sobotu jsou židovské památky kvůli šabatu uzavřeny
Vstupné: Židovské muzeum a Staronová synagoga

6. Hradčany a Malá Strana

Hradčany a malostranské střechy

Levý břeh Vltavy s jedním původně poddanským a dalším královským městem skrývá spoustu klidných a neobjevených zákoutí. Projdeme se Novým světem, uvidíme bývalé centrum italské menšiny, nejkrásnější pražský barokní kostel a také největší barokní palác. Víte, co to je morový sloup nebo proč mají pražské domy dvě čísla? Pokud se rozhodnete pro tuto procházku, uvidíte sochu trabanta na nožičkách nebo sochu mýdla, odhalíme rozlehou umělou jeskyni nebo bývalou pozorovatelnu StB.
Délka procházky asi 3 hodiny


7. Vyšehrad

Slavín
Vyšehrad byl druhým sídlem českých knížat a rezidencí prvního českého krále Vratislava I. Máte už dost davů turistů? Pak je tato procházka nejlepším řešením – Vyšehrad je klidnou oblastí. Románská rotunda sv. Martina, bazilika sv. Petra a Pavla a mnohé další památky už na Vás čekají. Ze skaliska nad řekou Vltavou je krásný výhled na Pražský hrad a na Smíchov, který se pomalu stává obchodním centrem Prahy. Na Vyšehradském hřbitově byli pohřbeni největší Češi – skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, spisovatelé Karel Čapek a Božena Němcová a mnoho dalších.
Délka procházky asi 3 hodiny


8. Architektura

Kubistická lampa

Praha je učebnicí architektury a tyto stránky jsou opravdu hustě popsány. Proto byla Praha zapsána na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Měli jsme štěstí, že město utrpělo jen minimum škod během 2. světové války. Během této procházky se naučíte nejdůležitější znaky architektonických stylů. Ty jsou v chronologickém pořadí následující: románský, gotický, renesanční, barokní, rokokový, klasicistní, historismus – eklekticismus, secese, konstruktivismus – funkcionalismus a rovněž poválečné styly jako brutalismus a destruktivismsu. Ovšem Praha nabízí mnohem víc – dokonce španělský maurský styl nebo kubismus. Procházka se nezabývá čiště jen architekturou, nýbrž je okořeněna legendami a architektura je uváděna v historickém kontextu.
Délka procházky asi 3 hodiny9. Franz Kafka

Pamětní deska Franze Kafky

Proslulý spisovatel Franz Kafka (1883-1924) strávil téměř celý svůj život v Praze. Tajemný Kafka je považován s Jamesem Joycem a Marcelem Proustem za zakladatele moderního románu. Díky jeho tvorbě existuje i výraz kafkovský. Navštívíme místa, kde se Kafka narodil, vyrůstal, kde se vzdělával a pracoval. „Tady bylo mé gymnázium, tam v té budově naproti univerzita a kousek dál vlevo moje kancelář. V tomhle malém kruhu -“ a opsal prstem pár malých kroužků „- je uzavřen celý můj život.“ Víte, že spisovatel také určitou dobu bydlel v budově dnešní Americké ambasády a pobýval na Pražském hradě?
Délka procházky asi 3 hodiny


10. Pražské zahrady

Zahrada na Valech

Během této procházky objevíme italský a francouzský typ zahrady i anglický park. Navštívíme první místo v Evropě, kde se pěstovaly tulipány. Nebudeme se bavit jen o zahradní architektuře, ale uvidíme také exotické stromy jako metasekvoji čínskou, pavlovnii plstnatou nebo liliovník tulipánokvětý.
Délka procházky asi 3 hodiny
N.B.: Tato vycházka se dá realizovat pouze od května do října. V zimním období jsou zahrady pro veřejnost uzavřeny. Ideálním obdobím pro návštěvu je jaro, kdy kvetou rododendrony.


11. Pražské hřbitovy

Hrob Jana Palacha

Hřbitovy mají také svou historii a příběhy. Během této procházky navštívíme 3 různé hřbitovy, mezi nimi Vyšehradský hřbitov, kde byla pohřbena většina nejvýznamnějších Čechů, a vojenské hřbitovy z doby 2. světové války. Ukážu Vám také hrob Jana Palacha, studenta, který se upálil v roce 1969 na protest proti sovětské okupaci.
Délka procházky asi 3 hodiny
12. Noční Praha

Prašná brána

Mnoho turistů tvrdí, že Praha je nejkrásnějším městem na světě. V noci nabízejí její malebné ulice a uličky romantickou atmosféru. Většina důležitých památek je nasvícena. Panoramatické výhledy na této procházce jsou nezapomenutelné. Nevynecháme ani místa, kde se natáčel film Mission Impossible. Určitě rozpoznáte noční scenérie z tohoto filmu.
Délka procházky asi 3 hodiny
13. Mosty a ostrovy Prahy

Deska na soše sv. Jana Nepomuckého

Karlův most je nejznámější památkou Prahy. Je opravdovou galerií barokního umění pod širým nebem. Klene se přes řeku Vltavu už více než 650 let. Je to už třetí most, který zde stojí, původní dřevěný a pozdější románský Juditin most byly zničeny povodněmi. Soustředíme se na legendy, výzdobu Mostecké věže a sochy. Naučíte se atributy světců a tak budete schopni při cestování jinými katolickými zeměmi rozpoznat světce zobrazené na památkách. Naučíte se, jak rychle najít dobu vzniku soch. A samozřejmě život svatých je vykreslen poutavými legendami. Uvidíte také plavební komoru a alegorii řeky Vltavy.
Délka procházky asi 3 hodiny

14. Projížďka lodí po Vltavě

Pohled na Vltavu, Karlův most a Hradčany

Velkou atrakcí pro návštěvníky Prahy je projížďka lodí po Vltavě. Většinou trvá dvě hodiny. Každá loď má dolní palubu, kde se servíruje jídlo (forma švédského stolu) a pití. Horní nezastřešená paluba nabízí novou perspektivu - nezapomenutelné výhledy na Karlův most, nábřeží, ostrovy. Ideální pro skupiny. Ideální pro ty, kteří si chtějí prohlédnou město, ale nohy vypovídají poslušnost.
Délka projížďky 2 hodiny / různé nabídky pro skupiny – informujte se, prosím.15. Hudební Praha

Stavovské divadlo

„Co Čech, to muzikant“ tvrdí staré české rčení. Během této procházky půjdeme po stopách slavných skladatelů – Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského, Gustava Mahlera a dalších. Zaměříme se na hlavní divadla a koncertní sály.
Délka procházky asi 3 hodiny

16. Skvostné interiéry

Interiér kostela sv. Mikuláše

Klášter na Strahově v sobě ukrývá největší klášterní knihovnu České republiky. Nahlédneme do Teologického i Filosofického sálu, v kabinetě kuriozit Vám ukážu roh jednorožce. Nejpůsobivějším příkladem dynamického baroka je kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, ve kterém hrál na varhany Wolfgang Amadeus Mozart. Secesní perlou Prahy je Obecní dům se Smetanovou síní, kde se koná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a s bohatě zdobenými dámskými a pánskými salonky. Primátorský salon vyzdobil Alfons Mucha.
Délka procházky asi 3 hodiny
N.B.: Prohlídku Obecního domu lze uskutečnit pouze, pokud je ve skupině alespoň 10 osob.
Vstupné: Strahovská knihovna, kostel sv. Mikuláše, Obecní dům

17. Poutní místa

Loreta

Prvním zastavením bude barokní kopie domku, ve kterém pobývala Panna Marie. Tzv. Svatá chýše se nachází v Loretě, kde shlédneme i klenotnici s monstrancemi. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším českým kostelem. Bylo to místo korunovací, královských svateb a pohřbů. Místo posledního odpočinku sv. Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda a Jana Nepomuckého. Při své návštěvě Prahy se papež Benedikt XVI. zastavil nejdříve v kostele Panny Marie Vítězné, kde se přechovává zázračná vosková soška Pražského Jezulátka. V malém muzeu budeme obdivovat jeho šatičky.
Délka procházky asi 3 hodiny
Vstupné: Loreta, katedrála sv. Víta

18. Folklórní večer

Folklór

Nevíte, jak strávit večer? Správnou volbou je zábavný folklórní večer s českou a mezinárodní kuchyní, zpěvem a tancem. Prohlédnete si lidové kroje a naučíte se české, moravské a slovenské písně a tance. Některé hudební nástroje možná uvidíte poprvé.
Délka večerního představení s večeří asi 3 hodiny
Home O mně Info o ČR Odkazy Průvodci v jiných městech
Copyright © 2010 Václav Štorek vaclavstorek@post.cz